Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH PT CONSUMER

---------------------------

Số 01/2019/SYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 07 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH PT CONSUMER

Mã số thuế: 0312762483

Địa chỉ: Lầu 6 , Tòa Nhà Arrow, 40 Hoàng Việt, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRƯƠNG MINH BÍCH PHƯỢNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023692753   ngày cấp: 02/01/2008   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02873006671   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: VÕ HOÀNG PHÚC

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341644719   ngày cấp: 09/04/2009   nơi cấp: Công An Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Helene All ( Filler / Chất làm đầy trong ngành thẩm mỹ )

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)