Hồ sơ đã công bố

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT

---------------------------

Số 01/2019/MP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT

Mã số thuế: 0301421499

Địa chỉ: 8 Vạn Kiếp, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƠ KHÍ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH PHÁT

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 350 Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0918844408    Fax:

Email: dntnminhphat1994@yahoo.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN KIM HÙNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 020939764   ngày cấp: 10/05/1979   nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0918844408   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: TRẦN THỊ MAI THANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 089149000074   ngày cấp: 14/03/2019   nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Sản xuất găng tay cao su y tế500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)