Hồ sơ đã công bố

CONG TY TNHH Y HIỆP LỢI

---------------------------

Số 01/CV/YHL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CONG TY TNHH Y HIỆP LỢI

Mã số thuế: 0314260270

Địa chỉ: SỐ 6 ĐƯỜNG SỐ 7, Phường 04, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Trần Quốc Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 331675172   ngày cấp: 29/08/2014   nơi cấp: Ca tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại cố định: 0911630009   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Võ quốc Vũ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341935573   ngày cấp: 26/05/2015   nơi cấp: Công an Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại máy móc thiết bị y tế
2Các loại y dụng cụ phục vụ cho y khoa
3Các loại bàn, giường khám bệnh
4Các loại vật tư thiết bị dùng cho cận lâm sàng
5Các loại vật tư khác
6Các loại sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm
7Các loại vật tư y tế tiêu hao
8Các thiết bị y tế gia đình

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)