Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

---------------------------

Số 1611/ENTECH-BYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 16 tháng 11 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0102646071

Địa chỉ: SỐ 14, ĐƯỜNG A, TỔ THÀNH TRUNG, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI - SỐ 14, ĐƯỜNG A, TỔ THÀNH TRUNG, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoàng Cao Thanh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012756997   ngày cấp: 25/10/2007   nơi cấp: Công an Thành Phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0989 332 330   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Nguyễn Đức Tuân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 031094004887   ngày cấp: 25/05/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cứ trú và DLQG về dân cư

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Hệ thống lọc nước (R.O)
2Hệ thống lọc nước (R.O) phục vụ lọc thận nhân tạo
3Hệ thống lọc nước (R.O) phục vụ xét nghiệm sinh hoá
4Hệ thống lọc nước (R.O) phòng mổ
5Trang thiết bị y tế loại B, C, D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)