Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC HƯNG

---------------------------

Số 128/PH-CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 02 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0104085706

Địa chỉ: Ngõ5 đường nguyễn văn cừ.p Ngọc lâm.Q.LB_Tp-HN, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYEN THI DUONG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 002179000038   ngày cấp: 08/11/2017   nơi cấp: CỤC TRƯỞNG CCS ĐKQL CỨ TRỨ VÀ DLQG VỀ DÂN CƯ

Điện thoại cố định: 0919734908   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: LÊ KHẮC CHÍNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011871342   ngày cấp: 15/03/2014   nơi cấp: CA Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

(2) Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TOÀN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001082022651   ngày cấp: 26/05/2017   nơi cấp: Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân sự

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại máy siêu âm, XQuang, phân tích huyết học và các loại thiết bị y tế khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Hà Nội nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)