Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

---------------------------

Số 306/2019/DPSH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 11 tháng 12 năm 2019

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ

Mã số thuế: 0300533351

Địa chỉ: 31 Ngô Thời Nhiệm, Phường 06, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HOC Y TẾ - 31 NGÔ THỜI NHIỆM , PHƯỜNG 06, QUẬN 3 ,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Đắc Hải

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024745486   ngày cấp: 21/05/2007   nơi cấp: TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 02838150974   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: VŨ THỊ VÂN KHÁNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 037181002764   ngày cấp: 12/07/2018   nơi cấp: Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và DLQG Về Dân Cư

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Chỉ khâu phẫu thuật: Chỉ không tiêu (Polypropylene,Nylon, Black silk, và các loại chỉ không tiêu khác )
2Chỉ khâu phẫu thuật: Chỉ tự tiêu (Chromic catgut, Plain catgut, Polyglycolic Acid, Polyglactin 910, Polydioxanone, Polyglecapron, và các loại chỉ tự tiêu khác )
3Kẹp rốn trẻ sơ sinh
4Test chẩn đoán nhanh
5Khẩu trang
6Chế phẩm vệ sinh

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)