Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SHOWA JUSHI VIỆT NAM

---------------------------

Số 202001001

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Vĩnh Phúc , ngày 13 tháng 01 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Vĩnh Phúc

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SHOWA JUSHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 2500628325

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Bình xuyên- Thị trấn Hương Canh-Tỉnh Vĩnh Phúc- Việt Nam, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Showa Jushi Việt nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu Công nghiệp Bình Xuyên, Thị Trấn Hương Canh, Tỉnh Vĩnh Phúc, Thị trấn Hương Canh, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 02113555588    Fax: 02113555590

Email: nguyenthuy@showajushi.co.jp    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Uehara Shigeki

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: TK5284130   ngày cấp: 30/08/2011   nơi cấp: Nhật Bản

Điện thoại cố định: 0915040158   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Đăng Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026083000390   ngày cấp: 16/03/2015   nơi cấp: Công An Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Khoa học tự nhiên

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 45  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Bình đựng dịch thải y tế99000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)