Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH VŨ

---------------------------

Số 01/BCD_HTV_2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Đà Nẵng , ngày 26 tháng 02 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đà Nẵng

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH HOÀN THÀNH VŨ

Mã số thuế: 0401603301

Địa chỉ: 58 TRẦN CAO VÂN, P TAM THUẬN, Q THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Đặng Thị Hồng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201243543   ngày cấp: 12/01/2010   nơi cấp: Công an Đà Nẵng

Điện thoại cố định: 02363745966   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: VÕ HÙNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201186980   ngày cấp: 23/02/2019   nơi cấp: CÔNG AN ĐÀ NẴNG

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

(2) Họ và tên: ĐỖ BẢO DIỄM THI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 201524004   ngày cấp: 11/01/2003   nơi cấp: CÔNG AN ĐÃ NẴNG

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1BƠM TIÊM, KIM TIÊM INSULIN, CÁC VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI B

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đà Nẵng nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)