Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM

---------------------------

Số 12-CV2020/Pha Nam

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 12 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHA NAM

Mã số thuế: 0303441518

Địa chỉ: 436 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phan Thanh Bình

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025227020   ngày cấp: 04/01/2010   nơi cấp: CA.TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0913812068   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Huỳnh Thanh Nguyên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023691318   ngày cấp: 18/10/2011   nơi cấp: CA thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dung dịch vệ sinh mũi Xisat 15ml
2Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat trẻ em
3Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat viêm mũi
4Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat người lớn
5Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat XP trẻ em
6Dung dịch vệ sinh mũi nước biển sâu Xisat XP người lớn
7Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương XYPENAT 30ml
8Dung dịch xịt mũi nước biển sâu ưu trương XYPENAT 75 ml
9Dung dịch vệ sinh mũi XYPENAT 30 ml
10Dung dịch vệ sinh mũi XYPENAT 75 ml
11Các trang thiết bị y tế nhóm B, C, D khác

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)