Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC TẠI NAM ĐỊNH

---------------------------

Số 01/BELLDUCND/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nam Định , ngày 20 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nam Định

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC TẠI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0104075673-001

Địa chỉ: Thôn Vụ Bản, Xã Lộc An, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BELL ĐỨC TẠI NAM ĐỊNH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Vụ Bản, Xã Lộc An, Nam Định, Tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0334453714    Fax:

Email: congson1112@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ THỊ HỢP

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 162351523   ngày cấp: 17/07/2012   nơi cấp: Công an Nam Định

Điện thoại cố định: 0334453714   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VŨ THỊ MAI ĐÀO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 161755000   ngày cấp: 19/12/2011   nơi cấp: Công An Tỉnh Nam Định

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 37  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Các trang thiết bị y tế dạng dung dịch800000
2Các trang thiết bị y tế dạng gel800000
3Các trang thiết bị y tế dạng kem800000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)