Hồ sơ đã công bố

CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC TE HOANG GIA

---------------------------

Số 20

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 23 tháng 03 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CONG TY CO PHAN DAU TU QUOC TE HOANG GIA

Mã số thuế: 2300280464

Địa chỉ: Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Phù Trì, Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0906258820    Fax:

Email: 89thongap@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HOANG TRUNG HUAN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 108105842   ngày cấp: 19/06/2011   nơi cấp: Hà Nam

Điện thoại cố định: +84898911999   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Đăng Thống

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 027071000089   ngày cấp: 19/11/2015   nơi cấp: Cục Cảnh Sát ĐKQL CƯ TRÚ VÀ QLQG VỀ DÂN CƯ

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 500  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế30000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)