Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT

---------------------------

Số 01/TP/ĐĐKPL2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 15 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN PHÁT

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0109059675

Địa chỉ: Nhà A7 Tập thể Cục B42 - Bộ Công An, phố Trung Phụng., Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : 0933668284 Fax: 

Email: toanphatdvtbyt@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Vương Đình Toàn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024081000248   ngày cấp: 26/05/2016   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0933668284   Điện thoại di động: 0933668284

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Nguyễn Huy Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011086000017   ngày cấp: 06/01/2017   nơi cấp: Hà Nội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000577/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 13/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

(2) Họ và tên: Đinh Chu Hoài Nam

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013439892   ngày cấp: 10/03/2012   nơi cấp: CA TP Hà Nội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 19000687/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 30/08/2019

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

(3) Họ và tên: Nguyễn Văn Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001090007694   ngày cấp: 21/07/2015   nơi cấp: Hà Nội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000038/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 14/04/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số