Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

---------------------------

Số 01:2020/CBSX-HS

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Bình , ngày 20 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Bình

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

Mã số thuế: 1000214733

Địa chỉ: Số 18 phố Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 18 phố Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0898641368    Fax:

Email: lehaidangsnk@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Văn Sen

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 150460829   ngày cấp: 09/03/2007   nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình

Điện thoại cố định: 0898641368   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Phạm Duy Nhật

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 034075010145   ngày cấp: 12/03/2020   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 40  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)