Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH MỸ THÀNH VN

---------------------------

Số 01/2020/MT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 22 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH MỸ THÀNH VN

Mã số thuế: 3702860523

Địa chỉ: thửa đất 928, tờ bản đồ số 35, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Mỹ Thành VN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: thửa đất 928, tờ bản đồ 35, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 2074 3639584    Fax:

Email: meichengvn@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Ngọc Kiều

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 272346209   ngày cấp: 12/03/2013   nơi cấp: Công an Đống Nai

Điện thoại cố định: 2074 3639584   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Thái Hoàng Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 211867958   ngày cấp: 28/01/2012   nơi cấp: Công an Bình Định

Trình độ chuyên môn: Y học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 120  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế các loại5000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)