Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA

---------------------------

Số 01/CBSX-ASEM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hải Dương , ngày 23 tháng 04 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA

Mã số thuế: 0800300436

Địa chỉ: Lô số 6/ km 10/ quốc lộ 392, Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ASEM VINA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô số 6/km 10/ quốc lộ 392, Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0985801558    Fax:

Email: khautrang.asemvina@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Viết Lên

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142445979   ngày cấp: 07/09/2005   nơi cấp: Công an tỉnh Hải Dương

Điện thoại cố định: 0985801558   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 142570604   ngày cấp: 06/06/2007   nơi cấp: công an tỉnh Hải Dương

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)