Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH

---------------------------

Số 01/2020/DDKMB-NT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 13 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ NEWTECH

Mã số thuế: 0312010187

Địa chỉ: Tầng 2, số 4 Alexandre De Rhodes, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TẠ VĂN PHỤNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024081000373   ngày cấp: 04/05/2017   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 028 3910 7116   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Vòng Chí Dậu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024991441   ngày cấp: 11/12/2008   nơi cấp: Thành phố Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Lọc khuẩn Phế Dung kế
2Lọc khuẩn sử dụng cho máy FeNO
3Lọc khuẩn sử dụng cho máy phế thân ký
4Lọc vi khuẩn 3 chức năng
5Bộ xông khí dung người lớn
6Bộ xông khí dung trẻ em
7Máy thăm dò chức năng hô hấp (máy dao động xung ký)
8Máy thăm dò chức năng hô hấp ( Hô hấp ký)
9Máy thăm dò chức năng hô hấp (máy đo nồng độ NO trong khí thở ra)
10Máy thăm dò chức năng hô hấp (máy đo phế thân ký)
11Hệ thống gắng sức Tim Phổi (CPET)
12Máy đo đa ký giấc ngủ
13Máy phun khí dung
14Máy mổ Phaco
15Máy cắt dịch kính
16Máy siêu âm mắt A/B
17Máy xét nghiệm huyết học
18Máy xét nghiệm sinh hóa
19Máy xét nghiệm đông máu
20Máy xét nghiệm nước tiểu

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)