Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU

---------------------------

Số 01/CBSX-TC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 21 tháng 05 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU

Mã số thuế: 2301093259

Địa chỉ: Số 932, đường Nguyễn Trãi, phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DU LỊCH & XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TOÀN CẦU

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 932, đường Nguyễn Trãi, phố Ba Huyện, Phường Khắc Niệm, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0972379297    Fax:

Email: tmdlxkldtc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Như Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125125436   ngày cấp: 17/04/2018   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0972379297   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Vân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017456943   ngày cấp: 13/04/2013   nơi cấp: Công an Hà Nội

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế100000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)