Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SJC

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-SJC

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Giang , ngày 04 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Giang

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SJC

Mã số thuế: 2400836635

Địa chỉ: Khu vườn quả Bác Hồ, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SJC

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu vườn quả Bác Hồ, Xã Quý Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0965683112    Fax:

Email: cpmay.sjc@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ THỊ LƯƠNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121474376   ngày cấp: 06/04/2016   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Điện thoại cố định: 0918288479   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: DƯƠNG NGÔ Á

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121232784   ngày cấp: 23/04/2012   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Y học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế phòng độc8000000
2Khẩu trang y tế kháng khuẩn8000000
3Khẩu trang y tế thông thường8000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)