Hồ sơ đã công bố

CONG TY TNHH DUOC PHAM LONG XUYEN

---------------------------

Số 01/VB-DPLX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh An Giang , ngày 09 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế An Giang

1. Tên cơ sở: CONG TY TNHH DUOC PHAM LONG XUYEN

Mã số thuế: 1602003320

Địa chỉ: Số 86, đường Hoàng Quốc Việt, khóm Đông Thịnh 9, Phường Mỹ Phước, Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: DOAN THANH HUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 089067013726   ngày cấp: 06/09/2021   nơi cấp: cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 02966253252   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trương Trí Thiện

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 341415391   ngày cấp: 02/10/2012   nơi cấp: CA. Đồng Tháp

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bông Y tế, Gạc Y tế, Chỉ phẩu thuật, Phim x quang

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế An Giang nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)