Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN

---------------------------

Số 01-2020/LAG

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 09 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN

Mã số thuế: 1101837269

Địa chỉ: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XANH LONG AN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Điện thoại: 02837712810    Fax: 02837750654

Email: logistic@lagreentech.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Kiểm

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 300684018   ngày cấp: 17/11/2006   nơi cấp: Công an tỉnh Long An

Điện thoại cố định: 02837712810   Điện thoại di động: 0368 312317

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đào Thượng Quân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 010079161   ngày cấp: 09/02/2006   nơi cấp: CA TP. Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật hoá học, vật liệu, luyện kim và môi trường

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 54  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế 3 lớp2500000
2Khẩu trang y tế 4 lớp2500000
3Khẩu trang y tế than hoạt tính2500000
4Trang phục bảo hộ y tế1500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)