Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DOLSURE

---------------------------

Số 01:2020/CBSX-DOLSURE

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DOLSURE

Mã số thuế: 0305368158

Địa chỉ: 109 tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG DOLSURE

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 109 tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02837975900    Fax:

Email: tuanvbsppx@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM THỊ KIM OANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 021599697   ngày cấp: 11/12/2014   nơi cấp: công an thành phố Hồ Chí Minh. an

Điện thoại cố định: 02837975900   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Dương Văn Nhân

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 264248715   ngày cấp: 23/03/2015   nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Thuận

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 29  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)