Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM

---------------------------

Số 0106/DN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 19 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ HÓA CHẤT ĐÔNG NAM

Mã số thuế: 0307669697

Địa chỉ: 23/30 Đường C1, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Huỳnh Thanh Lưu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230833439   ngày cấp: 12/02/2007   nơi cấp: CA Tỉnh Gia Lai

Điện thoại cố định: 0978782147   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: TRẦN MINH TRIẾT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 023814268   ngày cấp: 02/07/2015   nơi cấp: CA.TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(2) Họ và tên: NGÔ ĐỨC TÍN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 183678836   ngày cấp: 09/09/2015   nơi cấp: CA.Hà Tĩnh

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

(3) Họ và tên: ĐỖ QUANG QUÂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 205865965   ngày cấp: 10/03/2012   nơi cấp: CA.QUẢNG NAM

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các loại máy móc thiết bị y tế
2Các loại sinh phẩm - hóa chất xét nghiệm
3Các loại vật tư y tế tiêu hao

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)