Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG

---------------------------

Số 01/2020/CB-TDTBD

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bình Dương , ngày 23 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở y tế Bình Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702874290

Địa chỉ: Số 55/13 Đường Vĩnh Phú 6, Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH TÂN ĐÔNG TIẾN BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 55/13 Đường Vĩnh Phú 6, Khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0983372660    Fax:

Email: hnpthao24@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN BÁ ĐIỂM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: B7656355   ngày cấp: 19/02/2013   nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Điện thoại cố định: 0983372660   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ ĐĂNG TUYỂN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079083004302   ngày cấp: 14/02/2020   nơi cấp: Cục CS quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế thông thường200000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)