Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC

---------------------------

Số 50/MEDEP

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 30 tháng 06 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0313478235

Địa chỉ: Lô I-4B-2.1, đường N3, Khu công nghệ cao Sài Gòn, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 8402873012868 Fax:  8402873056898

Email: caominhhien.medep@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Cao Minh Hiển

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022847709   ngày cấp: 11/03/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 8402873012868   Điện thoại di động: 0903929036

3. Người thực hiện phân loại:

(1) Họ và tên: Nguyễn Hải Đăng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024642671   ngày cấp: 08/11/2006   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000067/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 29/06/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro

(2) Họ và tên: BÙI CÔNG NAM

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 291053364   ngày cấp: 23/08/2008   nơi cấp: Tây Ninh

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000068/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 29/06/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số