Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM

---------------------------

Số 11/2020/BSCI

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 01 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0316117621

Địa chỉ: Phòng 1401, Tầng 14, Tháp 1, Tòa nhà Saigon Centre, Số 65 đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : +84865307746 Fax: 

Email: minhphuc.nguyen@bsci.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Minh Phúc

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025362703   ngày cấp: 04/06/2015   nơi cấp: Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: +84898124444   Điện thoại di động: +84987585702

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Đồng Thị Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 013559822   ngày cấp: 07/11/2012   nơi cấp: Công An Thành phố Hà nội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000066/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 29/06/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số