Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DU LỊCH HUY HÙNG

---------------------------

Số 01/CBSX-HH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Nguyên , ngày 08 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hải Dương

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DU LỊCH HUY HÙNG

Mã số thuế: 4601277846

Địa chỉ: Số 417, đường Quang Trung, tổ 9, Phường Thịnh Đán, Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN DU LỊCH HUY HÙNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Miếu Lãng, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02083930999    Fax:

Email: tamdothanhtn@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Đằng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 173367297   ngày cấp: 28/08/2009   nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0989777888   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: PHẠM LƯƠNG HUY

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017498781   ngày cấp: 07/09/2013   nơi cấp: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 27  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế DANCO10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)