Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH

---------------------------

Số 01CV

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hà Nội , ngày 09 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nội

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH

Mã số thuế: 0106921265

Địa chỉ: Số 15, Khu biệt thự Puzơlan, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VINANGO NAM ANH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu cổng làng Sơn Lộc, Phường Trung Sơn Trầm, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0981444969    Fax:

Email: congtyhalisale21@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 111456918   ngày cấp: 06/05/2013   nơi cấp: CA Thành Phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0981444969   Điện thoại di động: 0981444969

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vương Quốc Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 017379342   ngày cấp: 11/08/2012   nơi cấp: Công An thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 25  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế20000000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)