Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẢO LÂM

---------------------------

Số 01:2020/CBSX-BL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thái Nguyên , ngày 16 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thái Nguyên

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẢO LÂM

Mã số thuế: 4601551993

Địa chỉ: Xóm Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Tên cơ sở sản xuất: Công ty Cổ phần May Bảo Lâm

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Xóm Trung Quân, Xã Tiên Phong, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0968275888    Fax:

Email: nguyentuananh04021992@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Tạ Viết Thọ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 01978000036   ngày cấp: 30/06/2014   nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 0968275888   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Văn Thường

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 091096623   ngày cấp: 23/07/2017   nơi cấp: công an tỉnh Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế10000000
2Bộ trang phục phòng, chống dịch10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)