Hồ sơ đã công bố

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC VINA

---------------------------

Số 01:2020/CBSX-TPVN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 22 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC VINA

Mã số thuế: 0313500096-001

Địa chỉ: Số 476 ấp Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THIÊN PHÚC VINA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 476 ấp Long Khánh 1, Phường Tam Phước, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0986017123    Fax:

Email: thienphucvina003@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nga

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 024477747   ngày cấp: 26/06/2015   nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0986017123   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Văn Công Hảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301256977   ngày cấp: 04/12/2019   nơi cấp: Công an tỉnh Long An

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1khẩu trang y tế 10000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)