Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hưng Yên , ngày 31 tháng 07 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hưng Yên

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG

Mã số thuế: 0900240646

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Xã Nhân Hòa, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213751029    Fax:

Email: buinhien@newking.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ THỊ LÂM HẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011848253   ngày cấp: 06/05/2010   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điện thoại cố định: 0936891238   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: LÊ THỊ LÂM HẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 011848253   ngày cấp: 06/05/2010   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1 Khẩu trang y tế 1000000
2Khẩu trang N951000000
3Bộ quần áo bảo hộ y tế phòng dịch1000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)