Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI/ DONG NAI GARMENT CORPORATION

---------------------------

Số 01/2020/CB-DONAGAMEX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 06 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI/ DONG NAI GARMENT CORPORATION

Mã số thuế: 3600506058

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No.2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam, Phường An Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY MAY ĐỒNG NAI/ DONG NAI GARMENT CORPORATION

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường số 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ Bien Hoa 1 Industrial Zone, Street No.2, An Binh Ward, Bien Hoa City, Vietnam, Phường An Bình, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513836151    Fax: 02513836141

Email: vuducdung@donagamex.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Đức Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022722323   ngày cấp: 01/06/2007   nơi cấp: TPHCM

Điện thoại cố định: 0813933102   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HỒ NGỌC PHƯƠNG THẢO

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 079185016610   ngày cấp: 29/10/2019   nơi cấp: Công An TPHCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 36  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế DONAGAMEX/ DONAGAMEX Medical face mask180000000
2Bộ đồ bảo hộ y tế DONAGAMEX/ DONAGAMEX Medical protective clothing70200000
3Áo choàng y tế DONAGAMEX/ DONAGAMEX Medical Gown163800000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)