Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

---------------------------

Số 1308/2020/CB-KN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Lạng Sơn , ngày 13 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

Mã số thuế: 4900228124

Địa chỉ: Số 137 Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ KHANG NGUYÊN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số 137 Đường Nguyễn Du, Phường Đông Kinh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053718517    Fax: 02053718417

Email: hoanglananh.luat@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Linh

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 030177000140   ngày cấp: 14/08/2019   nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Điện thoại cố định: 0982795255   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Đoàn Anh Dũng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012667962   ngày cấp: 15/06/2010   nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ1500000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)