Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SHM VINA

---------------------------

Số 01/2020/CB-SHMVINA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 18 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SHM VINA

Mã số thuế: 2301124877

Địa chỉ: Lô KT1-C-1, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng), Phường Nam Sơn, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SHM VINA

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô KT1-C-1, Khu công nghiệp Quế Võ (Khu vực mở rộng), Phường Nam Sơn, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223903892    Fax:

Email: shmvinacompanylimited@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: CHIN WON YOUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: M41579925   ngày cấp: 15/10/2014   nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc

Điện thoại cố định: 02223903891   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Tạ Thị Son

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125526532   ngày cấp: 25/08/2009   nơi cấp: Tỉnh Bắc Ninh

Trình độ chuyên môn: Dịch vụ y tế

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế DENTAL30000000
2Khẩu trang y tế KF943600000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)