Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ VIỆT - HÀN

---------------------------

Số 01/2020/CBSX-VH

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ VIỆT - HÀN

Mã số thuế: 0314747931

Địa chỉ: 133 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – SẢN XUẤT – DỊCH VỤ VIỆT - HÀN

Địa chỉ cơ sở sản xuất: 133 Quách Đình Bảo, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0979214567    Fax:

Email: huongdtt@airseaglobalgroup.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Văn Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025723361   ngày cấp: 24/05/2013   nơi cấp: CA TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0979214567   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Vũ Trung Đức

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 070872959   ngày cấp: 30/01/2020   nơi cấp: Công An Tuyên Quang

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 28  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ15000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)