Hồ sơ đã bị thu hồi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP

---------------------------

Số 012020-FCA

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Bắc Ninh , ngày 24 tháng 08 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Bắc Ninh

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP

Mã số thuế: 2300886618

Địa chỉ: NR ông Nguyễn Sỹ Huy, Khu 10, Phường Đại Phúc, Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FCA GROUP

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Trung Thành, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0978695833    Fax:

Email: thuydtk@airseaglobalgroup.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Huy

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125075454   ngày cấp: 15/01/2015   nơi cấp: Công an tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại cố định: 0978695833   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Tân Mùi

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 125412006   ngày cấp: 13/07/2014   nơi cấp: CÔNG AN TỈNH BẮC NINH

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 26  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ20000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)