Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP

---------------------------

Số CV 01/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Hà Nam , ngày 11 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Hà Nam

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 0700243248

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO CÔNG NGHIỆP

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu công nghiệp Đồng Văn 1, Phường Đồng Văn, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam

Điện thoại: 024.3552.8655    Fax:

Email: nguyenthinga@rimjsc.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐÀO VIỆT THANH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038072000120   ngày cấp: 20/04/2015   nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Điện thoại cố định: 024.8585.6556   Điện thoại di động: 0812030199

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Văn Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 121747874   ngày cấp: 20/04/2012   nơi cấp: Công An Tỉnh Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1KHẨU TRANG Y TẾ 2000000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)