Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW

---------------------------

Số 02/2020/CBMB-TPN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Yên Bái , ngày 17 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Yên Bái

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW

Mã số thuế: 5200909095

Địa chỉ: Số nhà 772B, Đường Điện Biên, Tổ 8, Phường Minh Tân, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THANH PHƯƠNG NEW

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số nhà 772B, Đường Điện Biên, Tổ 8, Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Phường Minh Tân, Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.855.566    Fax:

Email: Thanhphuongnew.yb@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Bùi Thị Phượng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060562086   ngày cấp: 06/06/2019   nơi cấp: Công an Tỉnh Yên Bái

Điện thoại cố định: 02163.855.566   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Trần Thị Thảo

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 060977941   ngày cấp: 04/08/2010   nơi cấp: Công an Tỉnh Yên Bái

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 31  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu trang y tế Juliet Rose Kid300000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)