Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG

---------------------------

Số 01/2020/CBMB-KĐB

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 21 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH KIM ĐÔNG BANG

Mã số thuế: 0314493518

Địa chỉ: 146 Phú Châu, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGÔ THỊ HỒNG NHUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221035776   ngày cấp: 23/01/2017   nơi cấp: Công an Tỉnh Phú Yên

Điện thoại cố định: 0932771009   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: ĐOÀN MINH NHẬT

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 221181512   ngày cấp: 10/04/2015   nơi cấp: Công An Tỉnh Phú Yên

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Bộ vật liệu cấy ghép sinh học Osteopore-TM (Bao gồm trụ mũi vách ngăn-Osteomesh-TM và lưới - Osteoplug-c-TM)

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)