Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG

---------------------------

Số 230920201/PCBSX-ĐN

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 23 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG

Mã số thuế: 3600717041

Địa chỉ: KCN Sông Mây,Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY HH KIM LOẠI SHENG BANG

Địa chỉ cơ sở sản xuất: KCN SÔNG MÂY, XÃ BẮC SƠN,HUYỆN TRẢNG BOM,TỈNH ĐỒNG NAI, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513673006    Fax: 02513673005

Email: lethanh1894@shengbang.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: WU MING YING

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 313151414   ngày cấp: 21/06/2016   nơi cấp: Đài Loan

Điện thoại cố định: 0918902078   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: VĂN ĐỨC LỢI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026083003489   ngày cấp: 23/01/2017   nơi cấp: VĨNH PHÚC

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 60  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1GIƯỜNG Y TẾ BÁN TỰ ĐỘNG VÀ GIƯỜNG Y TẾ TỰ ĐỘNG, LINH KIỆN CỦA GIƯỜNG Y TẾ70000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)