Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH SX TM DV KHẨU TRANG HÀ THÀNH

---------------------------

Số 01:2020/CBSX

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Long An , ngày 25 tháng 09 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Long An

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH SX TM DV KHẨU TRANG HÀ THÀNH

Mã số thuế: 1101959147

Địa chỉ: Ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Tên cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH SX TM DV KHẨU TRANG HÀ THÀNH

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Điện thoại: 0327834421    Fax:

Email: hoangtrung1985.99@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ CỘI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 300396923   ngày cấp: 01/01/1960   nơi cấp: CA Tỉnh Long An

Điện thoại cố định: 0327834421   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: ĐOÀN VĨNH LƯU

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 025320727   ngày cấp: 26/05/2012   nơi cấp: CA. Tỉnh Bến Tre

Trình độ chuyên môn: Đại học

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 62  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Khẩu Trang Y Tế3000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)