Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR

---------------------------

Số 01/2020/CBMB-TBR

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 09 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR

Mã số thuế: 0312549927

Địa chỉ: 553 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TBR - Số 59 đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYEN VAN HUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230889645   ngày cấp: 22/05/2008   nơi cấp: CA GIA LAI

Điện thoại cố định: 0912981252   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: PHAN MINH NGHIA

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 352035718   ngày cấp: 17/07/2019   nơi cấp: CA An Giang

Trình độ chuyên môn: Sinh học

(2) Họ và tên: Vo Thi Cam Giang

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 301405599   ngày cấp: 11/12/2008   nơi cấp: CA Long An

Trình độ chuyên môn: Sinh học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị Y tế loại B,C,D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)