Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA NAM VIỆT LONG

---------------------------

Số 01/ĐK-NVL

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Cần Thơ , ngày 14 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Cần Thơ

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y KHOA NAM VIỆT LONG

Mã số thuế: 1801350632

Địa chỉ: 7, Ngô Hữu Hạnh, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: TRẦN THỊ KIM NHUNG

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 361476283   ngày cấp: 24/10/2005   nơi cấp: Công an Thành phố Cần thơ

Điện thoại cố định: 0943396565   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Văn Trung

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 168540098   ngày cấp: 21/07/2015   nơi cấp: Công An Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Lê Trung Việt

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 362389770   ngày cấp: 05/05/2015   nơi cấp: Công An TP. Cần Thơ

Trình độ chuyên môn: Dược sỹ đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Các Trang thiết bị y tế thuộc loại A
2Các Trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D
3Các Trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro
4Các dụng cụ, vật liệu, vật tư cấy ghép, thuốc thử và chất hiệu chuẩn in vitro, phần mềm (software), linh kiện,...

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Cần Thơ nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)