Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN

---------------------------

Số 01/2020/BYT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 27 tháng 10 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG NGUYỄN

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0313058431

Địa chỉ: 157-159 Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 02838114667 Fax:  02838114663

Email: info@truongnguyen.us Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT THỊNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022669889   ngày cấp: 13/06/2005   nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại cố định: 0903657795   Điện thoại di động: 0903657795

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT THỊNH

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 022669889   ngày cấp: 13/06/2005   nơi cấp: CA TP.Hồ Chí Minh

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000096/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 07/09/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số