Hồ sơ đã công bố

CONG TY CO PHAN THIET BI KHOA HOC KY THUAT HOANG PHAT

---------------------------

Số 01/VBCB/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: CONG TY CO PHAN THIET BI KHOA HOC KY THUAT HOANG PHAT

Mã số thuế: 0312175252

Địa chỉ: 73/26 duong so 1, Phường 11, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Hoang Minh Quan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285069609   ngày cấp: 12/12/2012   nơi cấp: CA tinh Binh Phuoc

Điện thoại cố định: 0932687585   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: Trinh Van Toan

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 038091014923   ngày cấp: 14/03/2019   nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Lo hap tiet trung va cac san pham trong Khoa Kiem soat Nhiem khuan
2Cac loai test nhanh, test ELISA, test in vitro... dung de chan doan, sang loc benh nhu viem gan, duong, huyet, HIV, ma tuy...
3Cac trang thiet bi chan doan hinh anh va phu kien vat tu tieu hao
4Cac trang thiet bi xet nghiem, chan doan benh va vat tu tieu hao
5Cac thiet bi, dung cu dung de dieu tri benh

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)