Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỴ Y TẾ ĐÔNG ÂU

---------------------------

Số 6-DA-2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Nghệ An , ngày 25 tháng 11 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Nghệ An

1. Tên cơ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỴ Y TẾ ĐÔNG ÂU

Mã số thuế: 2900414568

Địa chỉ: Số 98 đường Mai Lão Bạng, Nghi Phú, Thành phố Vinh Tỉnh nghệ An, Xã Nghi Phú, Vinh, Tỉnh Nghệ An

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Ngô Sỹ Hữu

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 181290110   ngày cấp: 04/04/2018   nơi cấp: công an Tỉnh nghệ An

Điện thoại cố định: 0913273509   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

(1) Họ và tên: Nguyễn Viết hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186133802   ngày cấp: 22/10/2001   nơi cấp: Công An Tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

(2) Họ và tên: Ngô Sỹ hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 186058876   ngày cấp: 22/02/2012   nơi cấp: Công An Tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kinh doanh và quản lý

(3) Họ và tên: Bùi Đình Tuấn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 187229255   ngày cấp: 29/03/2010   nơi cấp: Công An Tỉnh Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Mua Bán Trang Thiết Bị loại B,C,D
2SD Bioline Chlamydia, SD Bioline Dengue IgG/IgM, SD Bioline Rotavirus, SD Bioline H. pylori, SD Bioline Syphilis 3.0, SD Bioline HCV, SD Bioline HIV ½ 3.0, SD HIV 1/2 ELISA 3.0, SD Bioline Troponin I, SD Bioline HBeAg, SD Bioline Anti-HBs, SD Bioline HAV IgG/IgM, SD Bioline Malaria Ag P.f/P.v, SD Bioline TB Ag, MPT 64 Rapid, SD Bioline Dengue NS1 Ag, SD Bioline FOB, SD Bioline Norovirus, SD HCV Elisa 3.0, SD Dengue NS1 Ag Elisa, SD Bioline HIV/Syphilis, Duo Bioline AFP, SD Bioline CEA, SD Bioline Influenza Ag A/B/A (H1N1) Pandemic, SD Bioline Malaria Ag P.f/Pan, SD Bioline HBsAg, SD Bioline EV71 IgM, SD Bioline Rota/Adeno Rapid, SD Bioline Tsutsugamushi, SD Bioline Dengue Duo, SD Bioline HBsAg Fast, SD Bioline H.Pylori Ag, SD Bioline Influenza Antigen, SD Bioline MOP, SD Bioline RSV, SD HBsAg Elisa 3.0, UroMeter 120, UroMeter 720, SD UroColor 10, SD UroColor 11, SD Bioline HBsAg WB, SD Bioline hCG (device), SD Bioline hCG Fast (dạng strip), SD Bioline Leptospira IgM, SD Dengue IgG Capture Elisa, SD Bioline

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Nghệ An nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)