Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM

---------------------------

Số AEM VN L065/2020

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Thanh Hóa , ngày 02 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Thanh Hóa

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM

Mã số thuế: 2801840237

Địa chỉ: Khu E, KCN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Khu E, KCN Lễ Môn, Phường Quảng Hưng, Thành phố Thanh Hóa, Phường Quảng Hưng, Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại: 02373716456    Fax: 02373715456

Email: lvh.aeonmed@gmail.com    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lưu Văn Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172006577   ngày cấp: 19/07/2006   nơi cấp: CA Thanh Hóa

Điện thoại cố định: 0904888722   Điện thoại di động: 0904888722

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lưu Văn Hoàng

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 172006577   ngày cấp: 19/07/2006   nơi cấp: Thanh Hóa

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 84  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc RENALVN-2A (Acid)2880000
2Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc RENALVN-2B (Bicarbonat)2880000
3Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc RENALVN-3A (Acid)2880000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)