Hồ sơ đã công bố

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG AN

---------------------------

Số 201012001/PCBMB-HCM

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày 10 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

1. Tên cơ sở: HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 0315073530

Địa chỉ: 871/2C LÊ VĂN LƯƠNG, ẤP 4, XÃ NHƠN ĐỨC, HUYỆN NHÀ BÈ, TP. HỒ CHÍ MINH, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng giao dịch(nếu có): HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG AN - 871/2C Lê Văn Lương, Ấp 4, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM, Xã Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: ĐÀO THỊ LOÁN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026076906   ngày cấp: 26/08/2015   nơi cấp: TP. HỒ CHÍ MINH

Điện thoại cố định: 0912100411   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: ĐÀO THỊ LOÁN

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 026076906   ngày cấp: 26/08/2015   nơi cấp: TP.HCM

Trình độ chuyên môn: Đại học

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Dụng cụ, vật tư, thiết bị y tế

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)