Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HD

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội , ngày 14 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế
Kính gửi: Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT HD

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện: 0104906085

Địa chỉ: 65 ngõ 191 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 0466562856 Fax: 

Email: hd.tast@gmail.com Website(nếu có): 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 012002451   ngày cấp: 10/08/2010   nơi cấp: Công an Hà Nội

Điện thoại cố định: 0914789819   Điện thoại di động: 0914789819

3. Người thực hiện phân loại:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hương

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 001177007640   ngày cấp: 11/01/2016   nơi cấp: Hà Nội

Số chứng chỉ hành nghề phân loại: 20000094/BYT-CCHNPL   ngày cấp: 07/09/2020

Phạm vi thực hiện phân loại: Trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro và Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị y tế chẩn đoán Invitro;


Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả phân loại do cơ sở thực hiện.

3. Thông báo cho Bộ Y tế (Bộ Y Tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)) nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

(Ký tên,ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số