Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

---------------------------

Số 20201223

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 23 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YAHON

Mã số thuế: 3600359364

Địa chỉ: Thôn Tây Lạc, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Tên cơ sở sản xuất: Công ty trách nhiệm hữu hạn Yahon

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Thôn Tây Lạc, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 02513869561    Fax: 02513869560

Email: huongyn@yaho.com.vn    Website (nếu có):

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: HSU WEN TSAI

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 353147715   ngày cấp: 06/02/2020   nơi cấp: Đài Loan

Điện thoại cố định: 02513869561   Điện thoại di động:

3. Người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất:

Họ và tên: Lê Hoàng Sơn

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 230869297   ngày cấp: 25/11/2010   nơi cấp: Gia Lai

Trình độ chuyên môn:

Thời gian công tác trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: 24  tháng.

4. Các trang thiết bị y tế do cơ sở sản xuất:

STTTên trang thiết bị y tếQuy mô dự kiến (sản phẩm/năm)
1khăn tay kháng khuẩn7000000
2Khăn Ướt cồn y tế7000000

Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:
Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn. Bản xác nhận thời gian công tác của người phụ trách chuyên môn.


Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm và duy trì các điều kiện đã công bố trong quá trình hoạt động của cơ sở.

3. Thông báo cho Sở Y tế nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)