Hồ sơ đã công bố

CÔNG TY TNHH Y KHOA THÔNG MINH

---------------------------

Số 01

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Tỉnh Đồng Nai , ngày 24 tháng 12 năm 2020

VĂN BẢN CÔNG BỐ
Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế
Kính gửi: Sở Y tế Đồng Nai

1. Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH Y KHOA THÔNG MINH

Mã số thuế: 3603772266

Địa chỉ: E1 Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Văn phòng giao dịch(nếu có): - , , ,

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 285501084   ngày cấp: 25/05/2017   nơi cấp: Bình Phước

Điện thoại cố định: 0924641368   Điện thoại di động:

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán:

Họ và tên: VŨ QUANG VŨ

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: 122239557   ngày cấp: 03/09/2019   nơi cấp: Bắc Giang

Trình độ chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán:

STTTên trang thiết bị y tế
1Trang thiết bị y tế thuộc nhóm A
2Trang thiết bị y tế thuộc nhóm B
3Trang thiết bị y tế thuộc nhóm C
4Trang thiết bị y tế thuộc nhóm D

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Hồ sơ kèm theo gồm:


Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết:

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của pháp luật.

3. Thông báo cho Sở Y tế Đồng Nai nếu có một trong các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)